БАНСКИТЕ – КАРТИНИ НА ISKRA, ИЛИ КОГАТО ИЗКУСТВОТО СРЕЩА МОДАТА