Сигурност/Плащания

СИГУРНОСТ НА ПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА

На клиентите на ISKRAART.COM гарантираме максимална сигурност за плащане с кредитна или дебитна карта, защото всички транзакции се обработват от защитен сървър.

Агентите от отдел Обслужване на клиенти на ISKRAART.COM не искат информация отностно номерата на Вашата на кредитна/дебитна карта и/или дати на годност на Вашите карти!

ISKRAART.COM съветва своите Клиенти да добавят (верифициран от VISA и SecureCode) PIN код - за голяма сигурност при онлайн пазаруване. 

За повече информация, моля посетете: www.visa.com или www.mastercard.com 

 

Транзакции с кредитна/дебитна карта 

Ако има наличност и информацията за Вашата карта е валидна в момента на плащането, то ще бъде извършена транзакция. 

 

Плащане с Банков трансфер

Когато бъде избран плащане с Банков трансфер, клиентът получава автоматично мейл, съдържащ банковите данни на ISKRAART.COM Избраните продукти ще бъдат резервирани за клиентът, докато бъде потвърдено плащането. Клиентът ще бъде помолен да предостави по мейл копие на Банковият трансфер в рамките на 48 часа от получаването на мейла с информацията за плащането. 

Задължително е клиентът да предостави копие на Банковият трансфер по мейл в рамките на 48 часа, за да избегне канселиране на неговата поръчка. Продуктите ще бъдат изпратени веднага след получаването на плащането по смектата на ISKRAART.COM 

Ако не бъде предоставен мейл от Банковият трансфер в рамките на 48 часа, поръчката ще бъде канселирана. 

 

PAYPAL

ISKRAART.COM приема плащания от PayPal акаунти и запазва правото си да обработва поръчки, които са платени по този начин.

APPLE PAY
Когато Вашите креднитни, денитни и/или Apple Cash карти са запазени в приложението Wallet на Вашият iPhone, Вие можете да използвате Apple Pay като сигурен начин за пазаруване в ISKARAAR.COM

Ние приемаме плащания с:

Плащането се дибитира от Вашата карта само в момента на изпращане.