Правила/Условия

С използването на този уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани от Общите условия, посочени по-долу. Ако не сте съгласни с тези Общи условия изцяло, напуснете този уебсайт.

Този документ съдържа общите условия, при които Spark Iron Ltd, фирмен номер: 131269302, регистриран в България, град София, „А. Йорданов ”№ 17 продава стоки на потребителите чрез онлайн магазина на интернет адрес: WWW.ISKRAART.COM, наричан по-долу МАГАЗИН.

Зареждайки която и да е страница на магазина с вградени хипервръзки в нея и в останалите страници на WWW.ISKRAART.COM или използване или плащане на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителят признава, приема и се задължава да спазва условията за неговото използване.

Права и отговорности на страните:

Артикулите в МАГАЗИНА са ограничени до тези условия. WWW.ISKRAART.COM има право по всяко време и без предизвестие да правят промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения влизат в сила след публикуването им на уебсайта на онлайн магазина: WWW.ISKRAART.COM
Ограничаване на отговорността

WWW.ISKRAART.COM зачита вашето право на неприкосновеност.

Вашият имейл адрес и всички лични данни, предоставени ни, няма да бъдат предадени на други търговци или организации. Информацията, която предоставяте, се използва единствено за да ни даде възможност да обработим вашата поръчка и да осигурим високо ниво на обслужване на клиентите.

Промяна на цените на стоките

МАГАЗИНЪТ си запазва правото без предизвестие да прекрати или промени спецификациите и цените на продуктите, предлагани чрез уебсайта, без да поема никакви задължения към вас. Компанията си запазва правото по всяко време след получаване на вашата поръчка да приеме или отхвърли вашата поръчка или която и да е част от нея. WWW.ISKRAART.COM не носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било модификации или промени в цената.
Products displayed on WWW.ISKRAART.COM , and their prices, are subject to change without notice.

Анулиране/ връщане на покупка

Ако не сте напълно доволни от покупката си от ISKRAART.COM, можете да ни върнете артикула(ите) в рамките на 14 дни от получаването им. Клиентът носи отговорност да осигури разумни грижи за стоките и да гарантира, че те се връщат в първоначалното им състояние и са подходящо опаковани за връщане. Запазваме си правото да откажем връщане на артикули, които не са в първоначалното си състояние, както и БЕЗ ГАРАНЦИОНЕН ЕТИКЕТ. Таксите за доставка не се възстановяват в случай на връщане или замяна.

Ако потребителят реши да плати с кредитна или дебитна карта и иска да анулира или върне покупката (в рамките на 14 работни дни), ISKRAART.COM ще възстанови сумата от покупката обратно на картата на клиента (АКО СА СПАЗЕНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ВРТЩАНЕ).

Рискът за доставените продукти преминава върху Вас, когато продуктите се приемат или подпишат на посочения в поръчката Ви адрес за доставка. Не поемаме отговорност за каквито и да е щети или загуби на Продуктите след преминаване на риска при вас. Моля, имайте предвид, че ще носите отговорност за заплащането на всички разходи за доставка, възникнали при връщане на стоки към нас. Размените и възстановяванията ще бъдат само за стойността на закупените стоки и няма да включват разходите за доставка.

Потребителят носи отговорността да посещава периодично страницата ни с Условия, за да се запознае с всякакви промени.