Политика за поверителност

ISKRA, Spark Iron LTD., със седалище и адрес на управление София, България, ул.Асен Йорданов 17 - доставчик на услугите и дейностите, достъпни в уеб сайта Iskraart.com, може да използва личните данни, предоставени доброволно от Потребителя.

Потребителите са поканени да посещават тази страница периодично, за информация съгласно актуализираните закони и разпоредби.

ISKRAART.COM уточнява, че използването на лични данни е необходимо за изпълнение на необходимите услуги. Потребителите могат да са сигурни, че използването на такива данни няма да се използва за профилиране на изследвания, а единствено за улесняване на управлението на сайта и изпълнението на поръчките.

Цялата информация, необходима за обработка на плащания и транзакции с кредитни карти (номер на кредитна / дебитна карта, срок на годност, код за сигурност), ще бъде изпратена до нашата банка (по-специално ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА) и екип за мониторинг на измами за удостоверяване, чрез криптирана протокол, без намеса на трета страна. Тази информация никога няма да бъде видяна или съхранена за каквато и да е цел от ISKRAART.COM.

Мерките за сигурност на нашия сайт имат за цел да помогнат за намаляване на риска от неоторизиран достъп или разпространение на данни, които могат да причинят някакъв личен риск за сигурността на нашите клиенти. Поради тази причина предлагаме на потребителите на сайта да гарантират, че компютърът, който използват, разполага с актуален софтуер за сигурност и е свързан с интернет чрез уважаван и доверен доставчик на услуги.

ISKRAART.COM предприема мерки за сигурност, за да защити потребителите и техните въведени данни. Въпреки усилията им ISKRAART.COM не може да гарантира, че тези мерки за сигурност ще ограничат и изключат всички и всички рискове от неоторизиран достъп до тази информация. Поради тази причина съветваме нашите потребители винаги да използват сайта ISKRAART.COM от защитен компютърен източник с актуализиран софтуер, който позволява широка защита на чувствителни данни (anitvirus софтуер) и че самият доставчик на интернет притежава изисквания за безопасност за сигурно предаване на такива данни през Интернет.